Ponad ćwierć miliarda dofinansowania dla przedsiębiorców na B+R przyznane w 60 dni

wtorek, 8 kwietnia 2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego naboru na dofinansowanie projektów celowych przeprowadzonego w nowatorskiej formule wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Na rozwój nowych technologii przedsiębiorcy otrzymają prawie 254 mln złotych.

- Ten konkurs pokazuje jak ważna jest elastyczność we współpracy biznesu, nauki i administracji zaznacza minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. - Dzięki niej rośnie efektywność wspólnych działań, a co za tym idzie szanse na rynkowy sukces polskich innowacji. Tempo działania administracji jest niezwykle ważne i cieszę się, że ten konkurs kładzie tak duży nacisk na ten aspekt – podkreśla minister nauki.

NCBR to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. Taka formuła konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.

- Rynek nowych technologii rozwija się niezwykle dynamicznie, a czas realizacji projektu często warunkuje możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Uproszczenie procedur i skrócenie czasu wydania decyzji pozwala na jeszcze bardziej efektywny rozwój innowacyjności w Polsce. Te doświadczenia wykorzystamy w konkursach w nowej perspektywie finansowej UE - podkreśla Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

NCBR wesprze realizację 115 projektów z zakresu, wysokich i średnich technologii. 161,8 mln zł  na realizację 63 projektów otrzymają mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MSP). Pozostała kwota (92,1 mln zł) dofinansowania wesprze 52 projekty przedsiębiorców posiadających inny niż MSP status. Warunkiem przyznania dotacji było zobowiązanie beneficjenta lub jego partnera (w przypadku projektów partnerskich) do wdrożenia wyników uzyskanych w efekcie realizacji prac B+R.
W konkursie premiowane były projekty z wkładem własnym większym od wkładu wymaganego na podstawie przepisów dotyczących przyznawania pomocy publicznej.

Dofinansowanie otrzymają projekty celowe przedsiębiorców reprezentujących wiele dziedzin gospodarki. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.: modułowy bezzałogowy system głębinowy do badania środowiska wodnego i obiektów podwodnych, uniwersalny system wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, analizujący komunikację użytkowników w sieciach teleinformatycznych z komutacją kanałów i pakietów, opracowanie zintegrowanego urządzenia nowej generacji do kompleksowego oczyszczania powierzchni, opracowanie receptur nowoczesnych produktów dla światowego rynku chemii budowlanej oraz wieloprotokołowy system koncentratorowy z autobilansowaniem rozproszonym dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Nauka i innowacyjna gospodarka w Polsce otrzymały w ostatnich latach znaczące wsparcie ze środków programów operacyjnych. Tylko w latach 2012-2013 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wypłaciło aż 6 miliardów złotych beneficjentom trzech wdrażanych programów operacyjnych. Możliwości interwencji publicznej na rzecz sektora B+R, ukierunkowanej na potrzeby gospodarki, zostały rozszerzone zwłaszcza właśnie dzięki środkom Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików