„Szybka ścieżka” dla dużych firm już za nami – czas na mniejsze przedsiębiorstwa

środa, 2 marca 2016

W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju duże firmy zdobyły niemal 150 mln na realizację innowacyjnych projektów. Teraz przed tą samą możliwością stanęły małe przedsiębiorstwa. Budżet kolejnej edycji wynosi 750 mln zł.

Szybka ścieżka dla dużych

Ogłoszony we wrześniu 2015 r. konkurs miał nakłonić firmy do wykorzystania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w działalności gospodarczej. Dzięki unikatowej formule „szybkiej ścieżki” każda z firm poznała ocenę swojego projektu już po 90 dniach od zgłoszenia.

Ze 114 nadesłanych wniosków eksperci NCBR wyłonili 12 najlepszych projektów. Ich minimalna wartość musiała przekroczyć 12 mln zł. Wybrane projekty otrzymają łącznie ponad 146 mln zł. Środki trafią do firm z województwa małopolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

– Budowanie pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi to klucz do sukcesu zarówno konkretnych firm, jak i całej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy powinni więc zwiększać swoje zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową i podejmować się realizacji ambitnych projektów B+R. Mądrze inwestując środki unijne przeznaczone na wspieranie polskich firm stymulujemy rozwój gospodarczy oparty o innowacje – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Pośród dofinansowanych projektów znajdą się m.in.: pierwsza na świecie rodzina autonomicznych pojazdów trakcyjnych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim, hodowla nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne, technologia wytwarzania kabli średniego napięcia z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe oraz energooszczędne metro o podwyższonym poziomie komfortu i bezpieczeństwa.

Czas na MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystają z „szybkiej ścieżki” po raz drugi. W dotychczasowych konkursach ogłaszanych w 2015 r. NCBR przyjęło blisko dwa tysiące wniosków. NCBR zdecydowało się sfinansować 169 projektów o wartości 691 mln zł.

Granty z NCBR trafiły do firm zajmujących się m.in.: uzyskaniem pierwszego na świecie ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny, unikalnym w skali światowej układem napędowym Efneo do rowerów elektrycznych czy prototypowymi tomografami i spektrometrami EPR oraz PEDRII do zastosowań biomedycznych i wspomagania badań nad terapiami nowotworowymi.

– Polska gospodarka musi stać się bardziej innowacyjna, a jednym z warunków sukcesu na tym polu jest wzrost zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Państwo w tym procesie odgrywa ważną rolę i różnymi metodami stymuluje aktywność biznesu. Innowacyjności nie można zadekretować, ale wprowadzając zmiany w prawie i oferując atrakcyjne mechanizmy finansowania prac B+R w polskich firmach stworzyliśmy przedsiębiorcom odpowiednie warunki do zwiększenia konkurencyjności właśnie w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. W konkursach „szybkiej ścieżki” w obecnej unijnej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczamy prawie 1,9 mld euro – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Budżet kolejnego konkursu dla MŚP to 750 mln złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć firmy zaangażowane w projekty badań przemysłowych i prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi lub produktami wpisującymi się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Zgodnie z formułą „szybkiej ścieżki” nabór wniosków prowadzony będzie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r. Tura nadsyłania zgłoszeń podsumowywana będzie co miesiąc, a po ok. 60 dniach przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odpowiedź w sprawie dofinansowania.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi jeszcze dwa inne konkursy „szybkiej ścieżki”. W drugim kwartale ogłosi konkurs dla dużych przedsiębiorców, a w trzecim konkurs dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Ich łączny budżet to 1,75 mld zł.

Tagi: Szybka ścieżka, Konkurs NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików