Szerszy dostęp do prac naukowych i wyników badań - nowy program MNiSW

wtorek, 13 października 2015

Polscy studenci i badacze będą mogli swobodnie i szeroko korzystać z otwartych repozytoriów, cyfrowych bibliotek, bezpłatnych czasopism i publikacji naukowych. Ministerstwo Nauki przyjęło strategię otwartego dostępu (OD) do treści naukowych.

– Otwarta Nauka oznacza otwarcie dostępu do rezultatów badań naukowych, które dotychczas były dostępne tylko w drogich czasopismach specjalistycznych – mówi prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW – Nauka możliwa jest dzięki środkom z publicznym, a więc jej rezultaty powinny być dla wszystkich dostępne. W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki mamy już w Polsce dostęp do większości czasopism specjalistycznych, gwarantujemy, dzięki finansowaniu licencji przez MNiSW, powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych i wielu książek takich wydawnictw jak Springer, Elsevier, Wiley, Nature Publishing i innych.

Projekt dokumentu o otwartym dostępie ministerstwo przyjęło we wrześniu. Powstał on przy wsparciu Zespołu doradczego ds. otwartego dostępu do treści naukowych. W jego skład weszli eksperci z instytucji zainteresowanych tym zagadnieniem: bibliotek, uczelni, jednostek naukowych, redakcji czasopism naukowych i wydawnictw naukowych.

Po konsultacjach społecznych i uwagach środowiska naukowego, ministerstwo przygotowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Program niesie zalecenia dla jednostek badawczych i agencji finansujących badania, a także dla MNiSW.

Rekomendowane jest m.in. zamieszczanie w otwartym dostępie publikacji powstałych w wyniku finansowania ze środków publicznych w otwartych repozytoriach, udostępnianie danych badawczych w ramach OD, tworzenie repozytoriów takich danych oraz upowszechnianie informacji i szkolenia na temat OD przez NCN, NCBR i inne podmioty. Zgodnie z zaleceniami, instytucje finansujące badania oraz uczelnie i jednostki naukowe powinny określić własne polityki OD, które będą zobowiązywać naukowców do publikowania w OD.

MNiSW ma koordynować współpracę NCN, NCBR, PAN, KRASP i RGIB w zakresie otwartego dostępu oraz przechodzenie polskich czasopism naukowych na OD.

Zgodnie z planem ministerstwa, polityka otwartego dostępu będzie wprowadzana stopniowo – początkowo zobowiązania w zakresie OD będą zaleceniami, później stosowanie OD powinno stać się obowiązkowe.

Komunikat o przyjęciu programu przez kierownictwo MNiSW dostępny jest pod wskazanym adresem

Tagi: Open Access, otwarty dostęp, Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, Otwarta nauka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików