Stypendia dla młodych badaczy

środa, 2 października 2013

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała dziś stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

- Cieszę się, że dzięki przyznawanym co roku stypendiom dla wybitnych młodych naukowców możemy wspierać rozwój karier najlepszych uczonych z młodego pokolenia - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - To nagroda za ich pasję naukową i przekraczanie naukowych granic. Gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom tego prestiżowego stypendium!

W  VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 500 wniosków. Spośród nich wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Najlepsi badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia mogą liczyć na ponad cztery tysiące złotych miesięcznie przez okres do 3 lat. W 2013 roku resort nauki przeznaczy na stypendia ponad 22 mln zł.


Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Wnioski składa instytucja zatrudniająca młodego badacza. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików