„Studiujesz? Praktykuj!” – nowy konkurs dla polskich uczelni

wtorek, 11 sierpnia 2015

Rusza kolejna odsłona „Uczelni Przyszłości – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym razem to ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs „Studiujesz? Praktykuj!”, na organizację którego przeznaczono aż 550 mln zł.

Celem konkursu jest umożliwienie polskim uczelniom przygotowania swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Programy będą ustalane pomiędzy uczelnią a pracodawcą. Minimalny czas trwania stażu to jeden miesiąc. Możliwe jest jednak przygotowanie programów dłużych, jak np. trzymiesięcznych – te zostaną odpowiednio wyżej ocenione.

Oferty kierowane będą przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów, co ułatwi im wejście na rynek pracy. Studenci otrzymają m.in. stypendia stażowe, pokryte zostaną również koszty ewentualnych dojazdów, zakwaterowania i utrzymania oraz inne – np. ubezpieczenia czy badania lekarskie.

– Dobrze zorganizowane i wykorzystane staże i praktyki będą świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Brak porozumienia między uczelniami a pracodawcami to dziś często duży problem. Chcemy jeszcze mocniej wspierać współpracę szkół z firmami. Dzięki temu programowi młodzi ludzie wejdą na rynek pracy z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, których poszukuje obecnie wielu pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa za to będą mogły rozwijać się dzięki wiedzy i kompetencjom, które wnoszą po studiach młodzi pracownicy – zaznacza minister nauki.

W konkursie będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na kierunkach stacjonarnych. Państwowe wyższe szkoły zawodowe, podobnie jak ich niepubliczne odpowiedniki, będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach odrębnego projektu: „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Uczelnie będą mogły zdobyć dodatkowe punkty m.in. za udokumentowaną 12-miesięczną współpracę uczelni z pracodawcami, tworzenie wyprofilowanych staży na kierunkach praktycznych czy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Premiowane będą również m.in. staże zagraniczne, które rozwiną kompetencje językowe uczestników i zapewnią im międzynarodową wymianę doświadczeń.

– Praktyczne przygotowanie do rynku pracy stanowi ważny element w programie kształcenia. Doceniają go zarówno pracodawcy, wykładowcy jak i studenci, także ci, którzy po studiach planują przedsiębiorcze „samozatrudnienie". Wysokiej jakości staże i praktyki, szczególnie w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, pomogą naszym absolwentom na budowanie swoich karier także w wymiarze globalnym - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet pierwszej edycji konkursu wynosi 145 mln zł, a całego działania w zakresie staży aż 550 mln zł. Do 2018 roku Narodowe Centrum badań i Rozwoju ogłosi jeszcze trzy konkursy. Kwota dofinansowania, jaką będzie mogła zdobyć uczelnia zależy od jej wielkości. Będzie to do 1,5 mln zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów, aż do 5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów. Nabór wniosków potrwa od 11 września do 13 października 2015 r.

Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” jest częścią „Uczelni Przyszłości”, programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W lipcu zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty do Programu Rozwoju Kompetencji oraz na systemy antyplagiatowe. Na stronie NCBiR pojawiły się już pierwsze listy wniosków, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu.

Tagi: Praktyki studenckie, staże dla studentów, PO WER, Uczelnie przyszłości, Studiujesz? Praktykuj!

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików