Studia dualne – czyli jak połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem zawodowym

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Studenci będą kształcić się zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, zdobywając wiedzę akademicką  oraz praktyczne umiejętności. Właśnie tak wyglądać będą studia dualne – realizowane w ramach działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Jarosław Gowin ogłosił właśnie konkursu, którego budżet wyniesie 100 mln złotych.

Praca w środowisku naukowym i biznesowym

– Systematycznie wprowadzamy zmiany podnoszące jakość kształcenia na polskich uczelniach. Rozwiązania legislacyjne zaproponowane w ustawach innowacyjnych oraz w Konstytucji dla Nauki będą fundamentem systemu szkolnictwa wyższego – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Lepsze regulacje są dziś niezbędne, ale towarzyszyć im musi również  gwarancja finansowania projektów, które otwierają szerokie perspektywy dla młodych naukowców i umożliwiają im prowadzenie prac naukowych w dwóch środowiskach – akademickim oraz biznesowym – podkreślił Gowin.

Studia dualne – odpowiedź na potrzeby rynku

Celem konkursu jest dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Dzięki programowi, uczelnie będą mogły zaproponować studentom kierunki, które efektywnie połączą edukację z pracą. To wszystko poprzez realizację specjalnych programów kształcenia przemiennego, które zapewnia równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i praktycznych w przedsiębiorstwie.

– Stale widzimy potrzebę precyzyjnego dopasowywania realizowanych na uczelniach programów kształcenia do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na praktyczny aspekt studiów. Praktyka wsparta doświadczeniem to bezcenny kapitał dla młodych naukowców i szansa na rozwój gospodarczy oparty o innowacje – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Stawiamy na praktyczne kompetencje

Konkurs Studia dualne to jedna z kilku inicjatyw NCBR służących podniesieniu kompetencji studentów. Uczelnie ubiegające się o granty powinny przygotować projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowana będzie ich realizacja. Wymiernym efektem studiów dualnych będzie bliższa współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji, co z kolei wpłynie na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.

Kto może wziąć udział w konkursie?

O dofinansowanie mogą starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 24 do 48 miesięcy, a efektem każdego z nich powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób. Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 18 stycznia do 2 marca 2018 roku.

Więcej informacji na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików