Studenci z Turcji coraz chętniej podejmują studia w Polsce

poniedziałek, 10 listopada 2014

Już 36 tys. studentów-cudzoziemców studiuje na polskich uczelniach. Wśród nich jest prawie tysiąc studentów z Turcji. Wiele wskazuje na to, że studentów z tego kraju będzie nad Wisłą jeszcze więcej.

W dniach 8-9 listopada w Stambule odbywały się targi IEFT, czyli jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w Turcji, które odwiedziło ponad 10 tys. osób. Polska oferta została zaprezentowana na stoisku „Ready, Study, Go! Poland”, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Obecnych było ponad 30 osób reprezentujących 15 polskich szkół wyższych (harmonogram dyżurów uczelni jest dostępny na stronie www.go-poland.pl w sekcji „Meet us at fairs and conferences”). Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na targach poza Polską obecnych było przeszło 150 instytucji szkolnictwa wyższego z ponad 30 państw. Stoisko odwiedził również Konsul Generalny RP w Stambule Grzegorz Michalski.

W przeddzień targów polska delegacja odbyła kilka spotkań w stambulskich szkołach średnich i wyższych, w tym na Bilgi University (jedna z najlepszych w Turcji uczelni niepublicznych z prestiżowym wydziałem prawa, zajmująca czołowe miejsca w regionie w rankingach Banku Światowego oraz Webometrics) oraz Nisantasi University (uczelnia specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych, architektury i sztuki, kształcąca głównie na kierunkach o profilu praktycznym). Podczas targów zorganizowane zostały również dwie sesje panelowe, na których zaprezentowana została oferta polskich uczelni oraz podstawowe informacje na temat krajowego systemu szkolnictwa wyższego.

Turcja stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych rynków edukacyjnych na świecie. Według szacunków demograficznych populacja Turcji do 2020 roku przekroczy 80 milionów, z czego 60% stanowić będą osoby poniżej 30. roku życia. Na przeszło 170 uniwersytetach tureckich kształci się obecnie ponad 3 mln osób, a blisko 100 tysięcy studiuje za granicą (najwięcej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych). Według szacunków UNESCO Turcy kształcący się za granicą przynoszą gospodarkom tych krajów przychody rzędu 4 miliardów dolarów rocznie.

Turcja jest również ważnym kierunkiem współpracy dla polskich uczelni, w tym szczególnie dla uniwersytetów i uczelni technicznych. Najczęściej wybierane przez studentów tureckich kierunki to stosunki międzynarodowe, zarządzanie i informatyka. Obywatele Turcji w ubiegłym roku akademickim stanowili ponad 20% wszystkich studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (najliczniejsza grupa narodowościowa). Polska jest także najczęściej wybieranym przez studentów z Turcji krajem w ramach Erasmusa (na drugim miejscu są Niemcy).

  • Tagi: Turcja, umiędzynarodowienie

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików