Studenci-wynalazcy jadą do Genewy

Studenci-wynalazcy  jadą do Genewy

Pięć wynalazków polskich studentów i młodych naukowców nagrodziła komisja konkursowa VIII edycji konkursu Politechniki Świętokrzyskiej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.


Ogólnopolski konkurs „Student-wynalazca” organizowany jest przez kielecką uczelnię od 2010 roku, a cel, jaki sobie stawia to budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Nagrodą główną jest szansa na prezentowanie swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów

W środowisku akademickim konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

5 nagród głównych i 5 wyróżnień

W VIII edycji konkursu Student-wynalazca komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Komisja konkursowa przyznała także siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. 

Najaktywniejsza Politechnika Lubelska

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

Student-wynalazca – dla kogo

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Konkurs ma za zadanie:

652 rozwiązania przez osiem lat

W ośmiu edycjach zgłoszono 652 rozwiązań, a laureaci konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz 17 nagród specjalnych. Sukcesem dla ubiegłorocznych laureatów zakończyła się również 11. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, na której Laureaci otrzymali 2 złote medale z wyróżnieniem i 3 brązowe.

Nagrody Główne

Wyróżnienia

Współtwórcy: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak

Współtwórca: dr inż. Anna Zielińska-Jurek

Współtwórcy: Gasztold Michał, Żebrowski Michał, Strycharz Jakub

Współtwórca: dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

Pełna lista laureatów pod tym linkiem.

Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Miasto Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej. Patronat medialny objęła Telewizja i Radio Kielce.

Fot. Politechnika Świętokrzyska