Aktualności

 • Głęboka reforma szkolnictwa wyższego stawiana za wzór przez Komisję Europejską, najlepsza ustawa deregulacyjna w obszarze podatkowym wg Pracodawców RP, zwiększenie komfortu kształcenia, dzięki nowemu algorytmowi finansowemu dla uczelni, powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także podróżujący po całej Polsce Naukobus, poszerzająca się sieć uniwersytetów dziecięcych i uniwersytetów trzeciego wieku – oto najważniejsze dokonania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu ostatnich dwóch lat.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • - Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratuluję. Uważam, ze jesteście posiadaczami wyjątkowych talentów badawczych, czemu wyraz daliście w zgłoszonych do konkursu projektach badawczych - mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nagród Diamentowy Grant 2017.
  To już VI edycja konkursu, w którym do tej pory nagrodzono 520 młodych naukowców. Nagrody przyznawane są od 2012 roku.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu charakteru trójstronnego i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres – to najważniejsze cele, którym przyświecało dzisiejsze podpisanie Umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku, Naukobus i Uniwersytety Młodego Odkrywcy – to trzy z programów MNiSW, wspierające ideę społecznej odpowiedzialności. Wpisują się one w założenia strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, która zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych wśród różnych grup społecznych i wiekowych, upowszechnianie i popularyzację nauki, a także rozwijanie szerokiego forum aktywności społecznej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • 429 posłów poparło drugą ustawę o innowacyjności – nikt nie głosował przeciw. Tym samym druga ustawa o innowacyjności została przyjęta przez Sejm. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Dwie pensje dla doktoranta, dodatkowe pieniądze dla uczelni i unikalne rozwiązania rynkowe dla przedsiębiorstwa – tak w skrócie można opisać program „Doktoratów wdrożeniowych”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Powołanie NAW-y, zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka, amerykańskie akredytacje dla polskich uczelni medycznych czy zawarcie umowy z rządem Chińskiej Republiki Ludowej o uznawaniu dyplomów – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • poniedziałek, 30 października 2017 95 mln zł dla najbardziej zmotywowanych uczelni

  13 uczelni zostanie nagrodzonych sumą 95 mln złotych. Środki trafią do tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • poniedziałek, 30 października 2017 Powołano Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  Na zdjęciu znajdują się: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a także powołani na członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

  – Od początku, planując rozwój Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, chcieliśmy nadać jej szczególny status jako instytucji, która odpowiadałaby nie za wąsko rozumianą współpracę uczelni i instytutów naukowych z otoczeniem międzynarodowym, ale właśnie za szeroko rozumianą politykę naukową w aspekcie międzynarodowym – mówił dzisiaj minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas spotkania inaugurującego działalność rady NAW-y. 

  Wicepremier, dziękując powołanym członkom Rady, podkreślił: Podejmujecie się państwo wielkiej odpowiedzialności, ale także pasjonującego zadania, jakim jest wspieranie swoją radą, swoim doświadczeniem i swoimi pomysłami działań NAW-y.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Warszawska Szkoła Główna Handlowa już po raz drugi została uznana za najlepszą uczelnię ekonomiczną w kraju. W najnowszej edycji rankingu organizowanego przez „Rzeczpospolitą” pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kładziono szczególny nacisk na jakość kształcenia. 

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej