Aktualności

 • Stworzenie nowoczesnych pojazdów szynowych przy wykorzystaniu formuły partnerstwa innowacyjnego – oto cel listu intencyjnego podpisanego dzisiaj przez NCBR i PKP Intercity w ramach projektu „Luxtorpeda 2.0”. W spotkaniu wziął udział Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Wiceminister Piotr Müller uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Chorego, które w tym roku odbywały się pod hasłem „Innowacyjne technologie i partnerstwo w służbie pacjentom”.

  Spotkanie w łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki zaszczyciła swoją obecnością para prezydencka. - Jako prezydent będę starał się państwa wspierać i współpracować w ramach programów, które są i, mam nadzieję, będą realizowane w przyszłości dla poprawy kondycji polskiej służby zdrowia ‒ mówił prezydent RP Andrzej Duda.

  - Wielu młodych naukowców korzystających z grantów czy programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowuje rozwiązania, które w efekcie polepszą sytuację pacjentów i jakość leczenia w Polsce – powiedział po uroczystości wiceminister Piotr Müller.

  Duża część programów i rozwiązań, dzięki którym młodzi badacze mogą rozwijać swoją naukową pasję, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju nauki i rzeczywistej poprawy funkcjonowania służby zdrowia i jakości leczenia, była wypracowana wspólnie z obecnym ministrem zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, kiedy jeszcze pełnił funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze – to słowa Alberta Einsteina, które przyświecały laureatom konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy. Wiceminister Sebastian Skuza wręczył dyplomy zwycięzcom XIII edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, którego patronem honorowym jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • 248 mln zł – to kwota dofinansowania, dzięki której 28 uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji i zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił właśnie wyniki drugiej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, z którego skorzysta łącznie 39 tys. osób z mniejszych uczelni.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • wtorek, 6 lutego 2018 Studenci-wynalazcy jadą do Genewy

  Pięć wynalazków polskich studentów i młodych naukowców nagrodziła komisja konkursowa VIII edycji konkursu Politechniki Świętokrzyskiej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Opracowanie koncepcji architektonicznej modelowego domu jednorodzinnego – to zadanie, przed jakim staną uczestnicy konkursu skierowanego do uczelni technicznych i instytutów badawczych. Organizator konkursu, BGK Nieruchomości S.A., realizując rządowy program Mieszkanie Plus, po raz kolejny sięga po pomysły środowiska akademickiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest partnerem konkursu.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • – Szczególną ogniwem łączności nauki z biznesem są wyższe szkoły zawodowe. To one doskonale znają potrzeby lokalnych rynków, potrafią współpracować z przemysłem dla rozwoju innowacji. Ten model szkolnictwa był jednak przez lata traktowany po macoszemu i zaniedbywany. My chcemy to zmienić – powiedział minister nauki Jarosław Gowin.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła poparcie dla Konstytucji dla Nauki. Przedstawiony w styczniu przez ministra Jarosława Gowina projekt reformy Konstytucji dla Nauki, po czterech miesiącach konsultacji społecznych, zyskuje coraz więcej głosów aprobaty. Reformę, wypracowaną przez blisko dwa lata przy współpracy ze środowiskiem akademickim, poparli już studenci i uczelnie regionalne i zawodowe.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki podpisały dzisiaj porozumienie o współpracy, które służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Projekt ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym spotyka się z coraz szerszą akceptacją i uznaniem  środowiska akademickiego – w tym tygodniu Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich wyraziły poparcie dla reformy, którą przeprowadza Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej