Strategia Europa 2020 na Kongresie MŚP

wtorek, 23 września 2014

Od 22 września w Katowicach trwa IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nauka – Biznes- Samorząd – Razem dla gospodarki.

Przedstawiciele świata nauki, polityki, gospodarki z Polski i zagranicy rozmawiają o możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami. W obradach okrągłego stołu pt. "Kształcenie przedsiębiorców na uczelniach wyższych" i debacie inauguracyjnej „Europa 2020 – bilans doświadczeń oraz wyzwania i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw” wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

– Osiągnięcie ambitnego celu - wskaźnika 1,7% wskaźnika PKB na badania i rozwój w roku 2020 ma szansę tylko wtedy, gdy rok w rok będziemy zwiększać nakłady budżetu państwa oraz pozabudżetowe poprzez dalsze działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wpływ Ministra Skarbu Państwa na spółki i ich wydatki na badania i rozwój, a przede wszystkim wypracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową - powiedział wiceminister nauki.

Temat dotychczasowej realizacji celów Strategii Europa 2020, rekomendacji na przyszłość i oczekiwań przedsiębiorców podjęli polscy i zagraniczni eksperci, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Unii Europejskiej, organizacji Pracodawcy RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Uczestnicy spotkania omówili m.in. kwestie zwiększenia innowacyjności oraz nakładów na badania i rozwój, zwiększenia zatrudnienia, poprawy jakości edukacji, zrównoważonego wykorzystania energii oraz zmniejszenia strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Sesję inauguracyjną moderował prof. Jerzy Buzek, były premier RP oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Nauka, biznes i samorząd – to, zdaniem prof. Buzka, złoty trójkąt rozwoju Unii Europejskiej.

Podczas IV Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się ponad 40 sesji panelowych dotyczących przedsiębiorczości, zarządzania, prawa, gospodarki, a także liczne warsztaty i wydarzenia towarzyszące, m.in. Targi Biznes-Expo. Spotkanie zakończy się 25 września.


Strategia Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Jednym z trzech priorytetów strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (smart growth).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików