Staże w USA dla najlepszych polskich studentów

wtorek, 10 czerwca 2014

14 studentów z Polski reprezentujących m.in. uczelnie techniczne (AGH, Politechniki Wrocławską i Poznańską) wyjedzie tego lata na staże w USA.

Odbędą się one w Boeing Company, Chevron, Citi Bank, Pittsburgh Glass Works i Westinghouse dzięki Polsko-Amerykańskiej Inicjatywie Stażowej. Jej tegoroczną edycję zainaugurowano dzisiaj w Przedstawicielstwie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Uznanie dla inicjatywy wyrazili prezydenci Polski i USA we wspólnym oświadczeniu z grudnia 2010 roku. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.
– Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa stwarza utalentowanym polskim studentom wyjątkową sposobność zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia w wiodących korporacjach amerykańskich – powiedział podczas spotkania Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. – Firmy te, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, uczą młodych ludzi czerpać korzyści z życia w globalnym i zróżnicowanym kulturowo świecie – dodał prezes PAFW.

Oferta staży w USA jest skierowana przede wszystkim do uczestników dwóch programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych oraz studentów-wolontariuszy programu „Projektor-wolontariat studencki”. Mogą się o nie ubiegać studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach, znający biegle język angielski, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Uczestnicy staży, które trwają 2-3 miesiące, otrzymują wynagrodzenie. Organizatorzy pokrywają również część kosztów podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy.

W inauguracji tegorocznej inicjatywy wzięli udział ambasador USA w Polsce Stephen Mull, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński oraz przedstawiciele firm goszczących stażystów, organizacji wspierających i uczestnicy staży z poprzednich lat. W trzech poprzednich edycjach na staże do USA wyjechało łącznie 59 studentów z Polski.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików