Startuje Inkubator Innowacyjności+

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Inkubator Innowacyjności+ to program, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Program wspiera promocję osiągnięć naukowych, zwiększa ich wpływ na rozwój innowacyjności oraz wzmacnia współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Inkubator zakłada dofinansowanie podmiotów – uczelni, spółek celowych – które mogą też utworzyć konsorcja. Konsorcja jako takie są przez program premiowane i oznacza to, że ich dofinansowanie może wynieść maksymalnie 3 mln zł, podczas gdy pojedynczych wnioskodawców do 2 mln zł.

O przyznaniu dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ decyduje szereg czynników, podmioty muszą spełnić określone warunki, np. zgłoszenie co najmniej 15 wynalazków lub wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych. Podmioty muszą również być w stanie zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20% wnioskowanej kwoty.

Zaraz po otrzymaniu dofinansowania każdy z podmiotów ma obowiązek utworzyć radę lub komitet inwestycyjny – tak powstały organ będzie się zajmował monitorowaniem i ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu, których czas trwania nie może przekroczyć 31 stycznia 2019 r.

Środki finansowe przyznawane są w drodze konkursu, a szczegóły na jego temat znajdują się w ogłoszeniu.

Tagi: Inkubator Innowacyjności, Programy Ministra, innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików