Spotkanie minister Kolarskiej-Bobińskiej z ambasadorem Japonii

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Współpraca naukowa między Polską a Japonią to temat spotkania minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i ambasadora Japonii w Polsce, Makoto Yamanaka.

Na poniedziałkowym spotkaniu poruszono kwestie przygotowań do Międzyrządowych Konsultacji dotyczących Współpracy Naukowo-Technicznej, planowanych na grudzień 2014 r.  Konsultacje te odbywają się co dwa lata, naprzemiennie w Polsce i w Japonii.

W trakcie dyskusji, minister Kolarska-Bobińska wyraziła uznanie dla doświadczenia Japonii w zakresie innowacyjności oraz chęć zapoznania się z pozaeuropejskimi doświadczeniami w tym zakresie. Podkreśliła, że  tematy szczególnie dla Polski ważne to energia nuklearna i technologie czystego węgla. Ambasador Japonii Makoto Yamanaka wyraził zadowolenie z intensywności współpracy z Polską w zakresie technologii niskiej emisji.

Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska i ambasador Makoto Yamanaka ustalili, że głównymi tematami tegorocznych konsultacji będą energia, starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla medycyny i robotyki oraz wspieranie innowacyjności w gospodarce.

W trakcie spotkania poruszono także temat kontaktów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z japońską agencją JCOAL (Japan Coal Energy Centre). W październiku 2013 r. obie instytucje podpisały porozumienie o współpracy w zakresie energetyki węglowej.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików