Spotkanie Gubernatorów EBOR – po raz pierwszy w Polsce

środa, 14 maja 2014

W Warszawie odbywa się doroczne spotkanie Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Wydarzenie – po raz pierwszy organizowane w Polsce – potrwa do 16 maja. W pierwszym dniu w obradach wziął udział prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW.

Motywem przewodnim zjazdu jest 25. rocznica zainicjowania procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, którego efektem było wprowadzenie demokracji i ustanowienie gospodarki rynkowej w tej części Europy. Spotkanie ma być okazją do oceny zmian gospodarczych, które były przeprowadzane przy wsparciu EBOR, podsumowania i oceny działalności banku, określenia wyzwań, przed jakimi stoi, oraz dyskusji z udziałem ok. 2 tysięcy delegatów z 60 krajów – najważniejszych decydentów, wybitnych ekonomistów, biznesmenów, przedstawicieli świata nauki zarówno z regionu EBOR, jak i innych regionów świata.

Spotkaniu towarzyszą forum biznesowe „Zmieniamy gospodarki, zmieniamy życia", liczne wykłady, odczyty i debaty organizowane przez rządy poszczególnych państw, banki i organizacje międzynarodowe.

Przedstawicielem Polski w EBOR i współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Bank Polski.

***

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest międzynarodową instytucją finansową. Liczy 66 członków (tj. 64 państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny i Unię Europejską). Gubernatorami państw członkowskich w EBOR są ministrowie finansów lub gospodarki poszczególnych państw, często pełniący funkcję wicepremierów, a w pewnych przypadkach, do których należy Polska, prezesi banków centralnych. Doroczne Spotkania EBOR odbywają się od 1991 r. w Londynie albo w jednym z państw operacji EBOR. Bierze w nich udział ok. 2 – 2,5 tys. osób reprezentujących administrację rządową, banki centralne, inwestycyjne i komercyjne, środowiska gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz media. Tradycją spotkań jest udział przedstawicieli najwyższego szczebla administracji publicznej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików