Siedem projektów MNiSW do konsultacji

środa, 3 sierpnia 2016

Do konsultacji społecznych trafiły kolejne projekty rozporządzeń. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje przepisy m.in. pod kątem warunków prowadzenia studiów i kryteriów oceny programowej. Jakie jeszcze zmiany przewidują nowelizacje?

Proponowane zmiany dotyczą maksymalnej wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia, ogólnopolskiego wykazu pracowników naukowych oraz dokumentacji przebiegu studiów. Konsultacje nad projektami potrwają do 22 sierpnia 2016 roku, a szczegóły dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wszystkie uwagi w ramach konsultacji projektów rozporządzeń należy kierować na adres:

deregulacja@mnisw.gov.pl


 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów.

Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie określa jakie warunki musi spełnić program kształcenia oraz jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej.

Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie określa standardy kształcenia, kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz współpracę nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej.

Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłaty za postepowanie związane z przyjęciem na studia, które organizują egzaminy wstępne w sprawie uzdolnień artystycznych, architektonicznych oraz sportowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Projekt na stronie Rzadowego Centrum Legislacji

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie określa szczegółowych zakres danych, trybów i terminów, w których uczelnie i instytucje naukowe są zobowiązane do aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r. 

Rozporządzenie określa sposób wprowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzenia czynności w przewodach nadawania stopni naukowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej.

Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Rozporządzenie określa zakres i tryb przeprowadzania „programu naprawczego” na uczelniach publicznych.

Termin konsultacji: od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

Tagi: konsultacje społeczne, konsultacje publiczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików