Sesja zakończenia obchodów Roku Jana Czochralskiego

poniedziałek, 2 czerwca 2014

30 maja na Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczysta sesja zakończenia obchodów Roku Jana Czochralskiego. Osoby zaangażowane w ich organizację otrzymały podczas piątkowego spotkania listy z podziękowaniem od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński i rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręczyli nagrody i dyplomy laureatom pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Nagrodę promocyjną (dla autora najlepszej pracy dyplomowej lub doktorskiej) otrzymała dr Agnieszka Czapik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę doktorską pt. „Badanie wpływu systematycznych modyfikacji chemicznych cząsteczek na ich upakowanie w krysztale”. Laureatką nagrody naukowej za wybitne osiągnięcia naukowe lub aplikacyjne została prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Politechniki Warszawskiej za zbiór publikacji dotyczących kształtowania struktury i właściwości materiałów metalicznych o strukturze nanometrycznej.

Kapituła Konkursu przyznała też nagrodę specjalną prof. dr hab. Annie Pajączkowskiej za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt działań na rzecz przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego. Nagroda specjalna została ufundowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów oraz Politechnikę Warszawską.

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego promuje absolwentów studiów I, II lub III stopnia – autorów prac dyplomowych lub doktorskich w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Czochralskiego oraz naukowców prowadzących badania w tym zakresie. W pierwszej edycji Konkursu zgłoszono 14 aplikacji (9 o nagrodę promocyjną, 5 o nagrodę naukową).

Koordynatorem Obchodów Roku Jana Czochralskiego, powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był prof. dr hab. Mirosław Nader z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Politechnika Warszawska zajmuje szczególne miejsce wśród beneficjentów Jana Czochralskiego. To na naszą uczelnię, za namową prezydenta Ignacego Mościckiego, Jan Czochralski powrócił po latach pobytu w Niemczech, aby służyć Ojczyźnie i dzielić się skutecznie swoim doświadczeniem – powiedział profesor Nader.

Podczas piątkowych uroczystości zapowiedziano drugą edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. Obejmie ona trzy kategorie: za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), za pracę doktorską oraz za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne. Kolejny termin składania wniosków to 31 października 2014 r.


Prof. Czochralski to jeden z najwybitniejszych polskich naukowców. Wymieniany obok Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika. Znakomity chemik, metalurg i krystalograf. Twórca metody hodowli monokryształów metali. Nazywany „praojcem elektroniki”. W sześćdziesiątą rocznicę jego śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać mu hołd i ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.

Więcej informacji o Roku Jana Czochralskiego na stronach MNiSW i PW.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików