Seria spotkań minister nauki z naukowcami i przedsiębiorcami

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z przedstawicielami  ruchu społecznego „Obywatele Nauki”.  Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprosiła przedstawicieli ON do udziału w okrągłym stole poświęconym humanistyce, który ma odbyć się pod koniec lutego.

Podczas spotkania rozmawiano także  na temat strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, współpracy z biznesem, wspierania rodziców-naukowców,  pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,  systemu oceniania jednostek naukowych i jakości kształcenia.   – Musimy skoncentrować naszą uwagę na jakości nauczania. Uczelnie mają swoją autonomię, ale nie możemy pozwolić na pseudonauczanie – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Poruszona została także kwestia zmian legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Projekty nowelizacji znajdują się już w Sejmie. Minister poprosiła o zainteresowanie tymi zmianami i śledzenie prac nad nimi.

- Liczę na współpracę, zwłaszcza w sprawie opracowania strategii dla szkolnictwa wyższego i nauki – zwróciła się do przedstawicieli ON prof. Lena Kolarska Bobińska. 

W sprawie współpracy nauki ze środowiskiem przedsiębiorców i biznesu minister nauki rozmawiała za to z przedstawicielami PKPP Lewiatan. Prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreślała, że warunkiem koniecznym w osiągnieciu sukcesu jest współdziałanie naukowców, biznesmenów i administracji państwowej. Poruszone zostały też tematy wykorzystywania nowoczesnych technologii w programach studiów, finansowania uczelni niepublicznych i praktyk studenckich.  - Razem ze środowiskiem przedsiębiorców będziemy pracować nad poprawą programu praktyk. Wprowadzimy obowiązkowe trzymiesięczne staże. Bardzo ważne jest, by były one z jednej strony przydatne dla studentów, z drugiej korzystne dla przedsiębiorców. A do tego potrzebny jest dialog – dodała minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików