Sejmowa podkomisja zakończyła już pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

środa, 28 maja 2014

Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy, wsparcie uczelni w okresie niżu demograficznego, wzmocnienie praw studentów i doktorantów – to tylko niektóre z rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Pracę nad nią zakończyła już sejmowa podkomisja. W jej dzisiejszym posiedzeniu udział wzięła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Daria Nałęcz.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wzmocni szanse studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez nowe zasady monitorowania losów zawodowych absolwentów (w oparciu o dane ZUS), wprowadzenie obowiązkowych 3-miesięcznych praktyk na studiach o profilu praktycznym, czy studia dualne, na których nauka na uczelni ściśle łączy się z praktyką. Uczelnie zostaną też wyraźnie podzielone na akademickie (badawcze) i zawodowe.

Nowe przepisy przewidują również wzmocnienie praw studentów i doktorantów (m.in. uniemożliwienie uczelniom wprowadzenia w trakcie studiów dodatkowych opłat, które nie były przewidziane w umowie) oraz stworzenie możliwości uznawania kwalifikacji uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego – na kursach, szkoleniach, w pracy zawodowej, czy wolontariacie. Łatwiejsza będzie też walka z plagiatami prac dyplomowych.

W projekcie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym znalazły się zmiany dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów. Liczba studentów zwolnionych z opłaty za drugi kierunek wzrośnie z 10 proc. do 20 proc. Studenci zaczynający studia na drugim kierunku będą też od razu wiedzieli, czy zapłacą za naukę, czy będą się mogli kształcić za darmo.

Jednym z priorytetów resortu nauki jest wspieranie polskiej innowacyjności, stąd propozycja uwłaszczenia naukowców. Rozwiązanie to ma zachęcić do szybszej komercjalizacji wyników prac powstających na uczelniach.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików