Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych przegłosowane przez Sejm

piątek, 7 lutego 2014

Sejm znowelizował dziś Prawo zamówień publicznych. To m.in. efekt prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zabiegało o uproszczenie procedur przetargowych w nauce.

Próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro. Dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów naukowych będzie to do wartosci nie większej niż 134 tys. euro, a dla uczelni wyższych - 207 tys. euro.

Nowelizacja prawa przetargowego obejmuje też instytucje kultury i ułatwi m.in. zamawianie spektakli i koncertów.

Posłowie przyjęli zmiany 295 głosami, przy 129 głosach sprzeciwu i 8 wstrzymujących się.

Nowe przepisy mają ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. 

Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym w nowelizacji proponuje się m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań.

Autorzy zmian zastrzegli też, że Pzp nie będzie stosowane w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików