„Ścieżki Kopernika” w Krakowie: spotkanie z naukami technicznymi

czwartek, 24 października 2013

Interaktywna wystawa „Żywe konstrukcje", którą można zwiedzać we wnętrzach odremontowanego obiektu fortyfikacyjnego u stóp kopca Kościuszki, to efekt współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie. Organizatorzy wystawy są uczestnikami ministerialnego przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”.  

Wystawa ma popularyzować nauki techniczne i postać Tadeusza Kościuszki. Zaprezentowane zostaną m.in. współczesne techniki pomiarowe, a także modele konstrukcji, takie jak 4-metrowy most, stadion i granitowa kolumna, którą można próbować przechylać. Na każdym eksponacie można wykonać prosty eksperyment, ukazujący, że konstrukcje są „żywe”. 

Organizatorzy wystawy realizują w ten sposób główne założenie przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”, jakim jest stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, popularyzujących naukę wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Dzięki takim działaniom dotychczas mało znana dziedzina inżynierii lądowej, czyli monitorowanie konstrukcji, może zainspirować młodych odkrywców.

Zwiedzanie ekspozycji ma także zachęcić uczniów szkół średnich do udziału w projekcie. Przez rok będą mogli brać udział w badaniach Kopca poprzez opracowywanie danych
z systemu monitorowania.

Wystawie towarzyszy konkurs: trzyosobowe zespoły uczniów małopolskich szkół średnich mogą się zgłaszać do końca października. Przez kilka miesięcy będą otrzymywać zadania inżynierskie. Dziesięć najlepszych zespołów zamieszka na kilka dni na Kopcu, weźmie udział w zajęciach prowadzonych w laboratoriach Politechniki Krakowskiej i zwiedzi zakątki krakowskich muzeów niedostępne dla szerokiej publiczności.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.zywekonstrukcje.pl/galeria.html


Większe otwarcie świata nauki na młodych ludzi to jeden z głównych celów rozstrzygniętego w połowie tego roku konkursu MNiSW - „Ścieżki Kopernika”. To przedsięwzięcie ma zachęcić najmłodszych do zgłębiania tajników wiedzy oraz pokazać lokalnym społecznościom, jak odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie.

W ramach nagrodzonych 16 projektów – po jednym w każdym województwie - naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni realizują niekonwencjonalne i autorskie programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, laboratoriów aparatury badawczej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. Młodzież jest angażowana np. do gromadzenia danych, obserwacji i opracowywania części projektów naukowych. 

Każdy z pomysłów wyróżnionych w ramach konkursu otrzyma maksymalnie do 200 tys. zł. W skład konsorcjów realizujących poszczególne projekty wchodzą jednostki naukowe oraz różne instytucje i ośrodki działające na rzecz nauki. Budżet „Ścieżek Kopernika” wynosi 3,2 mln zł. Realizacja projektów popularyzujących naukę potrwa do końca 2014 roku. Wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa poświęcona konkursowym projektom.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików