Ścieżki Kopernika: przyjmowanie wniosków tylko do końca stycznia

czwartek, 10 stycznia 2013

Warsztaty, eksperymenty w laboratoriach, wystawy naukowe, udział w badaniach – te oraz inne atrakcyjne zajęcia czekają na młodzież w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika”, ogłoszonego przez Ministerstwo w grudniu.

Wnioski można składać do 31 stycznia.

W ramach konkursu „Ścieżki Kopernika” powołane zostaną konsorcja, w skład których wchodzić będą jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki. Naukowcy wraz z popularyzatorami nauki będą realizować niekonwencjonalne, oryginalne i zaskakujące programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych: laboratoriów aparatury naukowej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. Młodzież będzie włączona np. do gromadzenia danych, obserwacji badawczych i opracowywania części projektów naukowych.

Budżet konkursu to 3,2 mln zł. Sfinansowanych zostanie 16 projektów popularyzujących naukę. Koszt realizacji jednego projektu szacuje się na ok. 200 tys. zł, a czas jego trwania przewidywany jest do końca 2014 roku.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików