Rusza „Umiędzynarodowienie” – trzeci moduł NPRH

czwartek, 25 czerwca 2015

Popularyzacja polskiego dorobku naukowego za granicą to główny cel startującego właśnie trzeciego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wnioski w „Umiędzynarodowieniu” można składać od 25 czerwca do 31 lipca.

Podobnie jak w przypadku poprzednich modułów NPRH – „Tradycja” i „Rozwój”  – również „Umiędzynarodowienie” składać się będzie z dwóch równoległych konkursów. Do każdego z nich składać będzie można projekty nastawione na różne obszary.

W ramach konkursu Umiędzynarodowienia 3.a możliwe będzie przetłumaczenie i opublikowanie najwybitniejszych polskich monografii. Do konkursu zgłaszać można zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycje klasyczne w polskiej humanistyce.

Celem konkursu Umiędzynarodowienie 3.b będzie  wydanie zagranicznych wersji najważniejszych polskich czasopism naukowych. Priorytet będą miały tłumaczenia w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Umiędzynarodowienie” 3.a i 3.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Nabór otwiera się 25 czerwca i potrwa do 31 lipca.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej. W poprzednich miesiącach zakończono przyjmowanie wniosków w modułach „Tradycja” i „Rozwój”.

NPRH to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom pomóc w rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Tagi: NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików