Startuje program "MALUCH na uczelni"

wtorek, 9 grudnia 2014

Więcej klubików dziecięcych i dziennych opiekunów oraz żłobków przy uczelniach. To główny cel programu „Maluch na uczelni”, realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Założenia programu przedstawiła dziś w Szkole Głównej Handlowej minister Lena Kolarska-Bobińska oraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki programowi „Maluch na uczelni” studentki i studenci będą mogli zostawiać swoje dzieci pod okiem opiekuna, a sami w tym czasie chodzić na zajęcia.

Inspiracją dla stworzenia programu byli sami studenci. Podczas październikowego spotkania minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej ze studentami z NZS UW, szefowa resortu nauki rozmawiała o problemach studiujących rodziców. Najczęściej pojawiającą się kwestią były kłopoty ze zorganizowaniem opieki nad dziećmi, wynikające z niedostatecznej liczby miejsc w uczelnianych żłobkach oraz przy placówkach samorządowych.  Studenci zwrócili też uwagę na negatywne nastawienie niektórych wykładowców do studentów - rodziców.

- W Polsce wśród studiujących 60% to młode kobiety. Dziś często odkładają one decyzję o posiadaniu dziecka do momentu ukończenia studiów. Lepsza pomoc państwa może tymczasem skutkować przyspieszeniem tej decyzji. Przecież wychowanie dzieci nie musi być przeszkodą w nauce. Musimy to zmienić – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

W efekcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wspólnie program, który ma być odpowiedzią na zgłaszane przez studiujących rodziców oczekiwania. Pieniądze na program przede wszystkim pochodzić będą z programu „MALUCH”.  Tegoroczny program „MALUCH“ podzielony był na trzy moduły. Pierwszy dotyczył utworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi  i trzeci – utrzymania miejsc już istniejących. W 2015 r. program poszerzony zostanie o 4. moduł przeznaczony dla szkół wyższych. Uczelnie będą mogły starać się o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki lub na prowadzenie tych już istniejących. W sumie do uczelni trafi w przyszłym roku co najmniej 10 milionów złotych. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie 80% kosztów funkcjonowania działających już żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów (nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko) oraz 80% kosztów utworzenia nowego miejsca opieki (nie więcej niż 5 tys. zł na jedno miejsce).

- Dzięki żłobkom na uczelniach młodzi ludzie nie będą musieli już wybierać: nauka czy dziecko? Dzięki „Maluchowi“ powstaje coraz więcej miejsc opieki dla najmłodszych. Rodzicom łatwiej wrócić do pracy lub uczyć się dalej, gdy ich dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Program „Maluch na uczelni” to również kampania informacyjna skierowana do środowiska uczelnianego, mająca na celu otwarcie się szkół wyższych na potrzeby młodych, studiujących rodziców. Szeroko promowane ma być podejście study life balance czyli zachęcanie władz uczelni do tworzenia warunków przyjaznych nie tylko studentom z dziećmi, ale także pracownikom naukowym będących rodzicami. Kampania ma też na celu kształcenie w studentach postaw przyjaznych rodzinie, które w przyszłości przełożyć się mają pozytywnie na ich stosunek do pracowników posiadających dzieci.

W ramach programu ogłoszony  zostanie m.in. konkurs dobrych praktyk mający promować uczelnie przyjazne młodym rodzicom. Laureaci konkursu zostaną ambasadorami programu „MALUCH na uczelni”.

Szkoły będą mogły wziąć też udział w konkursie na promocję programu. Najlepsze pomysły zostaną wykorzystane w jego kampanii promocyjnej. 

Minister Lena Kolarska-Bobińska z uczestnikami konferencji i wielką pluszowa sową, symbolem programu

zobacz pełną galerię

Tagi: maluch, żłobki, uczelnie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików