Rusza nowy konkurs dla specjalistów od gazu łupkowego

środa, 13 sierpnia 2014

120 młodych inżynierów już na początku przyszłego roku będzie uczyć się technik wydobycia gazu łupkowego. Na ich zagraniczne staże i szkolenia w wiodących ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania tego surowca przeznaczymy ok. 12 mln zł.

– Dwa tygodnie temu prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Nowe przepisy mają przyspieszyć wydobycie gazu łupkowego. Działania resortu nauki wpisują się zatem w rządowe działania na rzecz  pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zwiększania niezależności energetycznej Unii Europejskiej – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – W Polsce brakuje fachowców zajmujących się problematyką związaną z eksploatacją gazu łupkowego. W związku z tym będziemy wspierać kształcenie kadr specjalizujących się w poszukiwaniu i wydobyciu gazu ze złóż łupkowych. Chcemy zbudować w naszym kraju kilka ośrodków, które będą stanowić zaplecze kadrowe nie tylko dla uczelni, ale i wydobywców – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nowy program resortu nauki zakłada bezpłatny udział 120 pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w programach szkoleniowo-stażowych w najlepszych na świecie ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania gazu łupkowego. Młodzi inżynierowie, doktoranci oraz absolwenci geofizyki, górnictwa, geologii inżynierskiej i inżynierii naftowej już na początku 2015 r. wyruszą w 30-40 osobowych grupach na kilkutygodniowe staże i szkolenia. Część z nich po powrocie do Polski zostanie edukatorami - nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wydobycia gazu łupkowego będą przekazywać na macierzystych uczelniach.

Pierwszy etap konkursu zakończy się 15 października. Do tego czasy uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może zgłaszać swoich kandydatów do udziału w programie stażowo-szkoleniowym. Chęć udziału w konkursie kandydaci będą musieli potwierdzić poprzez rejestrację w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który uruchomimy 16 października. W drugim etapie, wybrani przez komisję konkursową kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do MNiSW.

Konkurs na staże w zakresie eksploatacji gazu łukowego wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizujemy już m.in. poprzez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na różne działania związane kształceniem kadr dla gazu łukowego oraz dla potrzeb energetyki jądrowej w projekcie przeznaczono po 16 mln zł dla każdej dziedziny. Jeszcze w tym roku ogłosimy nowy konkurs – tym razem adresowany do specjalistów z obszaru energetyki jądrowej.

Szczegóły udziału w konkursie.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików