Rusza kampania „MaMa na uczelni”

wtorek, 24 września 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło patronatem kampanię społeczną zainaugurowaną wczoraj przez Fundację MaMa.

Wsparcie codziennego funkcjonowania rodziców studiujących i pracujących na uczelniach, dostosowanie przestrzeni akademickiej do ich potrzeb oraz tworzenie przy uczelniach żłobków i przedszkoli - to tylko niektóre z celów tegorocznych działań akcji „MaMa na uczelni”. Kampania ma zwrócić uwagę na sytuację młodych rodziców w środowisku akademickim oraz na odpowiedzialność uczelni wyższych za upowszechnienie postaw przyjaznych rodzicielstwu.

W poniedziałek, 23 września, z przedstawicielkami Fundacji MaMa spotkała się minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - Już 15 uczelni otworzyło lub wkrótce otworzy przedszkola i żłobki – mówiła podczas spotkania minister Kudrycka. -  Szkoły wyższe są często jednymi z największych pracodawców w regionie, to właśnie one powinny dawać dobry przykład innym i pokazywać, że rozwiązania ułatwiające godzenie roli rodziców z obowiązkami zawodowymi są dobrą inwestycją – podkreśliła prof. Kudrycka.

Objęcie patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kampanii „MaMa na uczelni” to kolejne z działań resortu mające na celu usunięcie barier instytucjonalnych i społeczno-kulturowych sprawiających, że zawód naukowca jest pojmowany jako tradycyjnie męski i trudny do powiązania z aktywnym życiem rodzinnym. Służą temu m.in. zmiany w przepisach prawa. Odpowiednie rozwiązania wprowadzono w zapisach ustawowych. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) oraz  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zostały zobowiązane do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w swoich pracach, a kobiety mają zapewniony co najmniej 30-procentowy udział w składzie PKA.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wydała rozporządzenia ułatwiające godzenie roli rodzica i naukowca, dzięki którym m.in.:

  • wybitnym młodym naukowcom do okresu, na który przyznano stypendium, nie wlicza się zgłoszonej przez stypendystę przerwy w działalności naukowej z powodu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub wychowawczego, jeżeli bezpośrednio po jej zakończeniu stypendysta podejmie działalność naukową (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 marca 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na stypendia dla wybitnych młodych naukowców); 
  • naukowcy mogą przedłużyć okres realizacji projektów własnych, w tym projektów habilitacyjnych i projektów promotorskich, w przypadku korzystania w trakcie wykonywania projektu m.in. z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych);

Ministerstwo realizuje też specjalne programy, które umożliwiają łączenie wychowywania dzieci ze studiowaniem lub pracą badawczą.  W ramach programu Mobilność Plus – ułatwiającego młodym naukowcom udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych - możliwe jest sfinansowanie pobytu za granicą także współmałżonka i niepełnoletnich dzieci badacza. Do potrzeb młodych rodziców studentów dostosowany jest tprogram Diamentowy Grant. Do okresu, na który przyznano stypendium, nie wlicza się zgłoszonej przez stypendystę przerwy w działalności naukowej, spowodowanej m.in. urlopem macierzyńskim, ojcowskim lub wychowawczym.

Umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu do intensywnej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych to z kolei cele realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej program POMOST.

Ministerstwo wspiera pracowników - rodziców  m.in. poprzez dofinansowanie wypoczynku dzieci. Pracownicy i goście MNiSW mogą także korzystać z pokoju dla rodzica z dzieckiem.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików