Rocznica polskiej wyprawy na Spitsbergen na Arctic Circle Assembly

wtorek, 17 października 2017

O sukcesach polskich badań polarnych i eksploracji dalekiej Północy – m.in. o tym mówił w Reykjaviku na konferencji Arctic Circle Assembly prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Polacy w Arktyce od 85 lat

Arctic Circle Assembly to prestiżowa konferencja, która od 2013 roku gromadzi czołowych decydentów oraz badaczy Arktyki z całego świata. Przedstawiciele resortu nauki w ramach konferencji zorganizowali serię seminariów, dyskusji, a także wystawę pod tytułem Poland and the Arctic – From long tradition to modern studies of the Arctic System. Wszystko z okazji dwóch ważnych rocznic w historii polskiego polarnictwa. W tym roku mija bowiem 85 lat od pierwszej wyprawy polarnej na Spitsbergen oraz 60-lecie założenia stacji polarnej w Hornsundzie (Spitsbergen).

Promocja polskich badań polarnych

Tak prestiżowe wydarzenie to dobra okazja do przedstawienia unikatowych osiągnięć rodzimych badań polarnych. Polscy naukowcy jako jedni z nielicznych zajmują się całościową obserwacją problematyki polarnej i kwestią zmian klimatu (tzw. podejście biogeosystemowe) oraz zasilają międzynarodowe bazy danych (np. projekt z listy ESFRI SIOS – Svalbard Integrated Observer System). Jest to możliwe, dzięki – wyróżniającym się na tle innych badań – długookresowym, konsekwentnym obserwacjom prowadzonym przez przodujące polskie jednostki naukowe.

Zwiększenie nakładów na badania polarników

Dokonania polskich naukowców i strategię wspierania badań przedstawił międzynarodowemu gronu prof. Łukasz Szumowski. Podstawą dalszego rozwoju ma stać się stworzona we współpracy ze środowiskiem naukowym „Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017-2027", zwiększająca między innymi nakłady na dalszą obecność polskich badaczy za kołem podbiegunowym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od lat wspiera polskie badania polarne wieloma strumieniami finansowania, w tym dedykowanymi projektami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (np. inicjatywa PolarPOL – Multidyscplinarne Laboratorium Badań Polarnych).

Centrum Studiów Polarnych – światowy unikat

Prof. Szumowski podkreślił kluczową rolę społecznej odpowiedzialności nauki, programów i projektów zachęcających do poznawania przedmiotów ścisłych i biologicznych (na przykładzie projektu Horyzont 2020 "EDU-ARCTIC", którego liderem jest Instytut Geofizyki PAN). To właśnie z ich interdyscyplinarnego wykorzystania słyną polskie badania polarne. Wiceminister przedstawił również unikatowe w skali świata Centrum Studiów Polarnych, na wielu płaszczyznach kształcące badaczy terenów podbiegunowych.

Tagi: Łukasz Szumowski, historia badań polarnych, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików