Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

wtorek, 4 kwietnia 2017

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zamknięto rejestrację na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.

Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Zapraszamy do oglądania transmisji online z tego wydarzenia, którą prowadzić będziemy na naszej stronie. Po wydarzeniu film z rejestracją obrad dostępny będzie na stronie www.nkn.gov.pl.

Tagi: NKN, Narodowy Kongres Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików