Recepta na patent

środa, 9 kwietnia 2014

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej  (obchodzonego corocznie 26 kwietnia) na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji".

Spotkanie, w którym wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, podzielono na dwie sesje naukowe – „Wynalazki  farmaceutyczne" oraz „Własność intelektualna a rynek farmaceutyczny". Uczestnicy rozmawiali  m.in. na temat ochrony patentowej i dostępności innowacji medycznych, patentów w zakresie farmacji i ich ograniczeń, ochrony patentowej zastosowań medycznych. Podjęli też zagadnienie ugody patentowej oraz reklamy produktów leczniczych. Podsumowaniem sesji była dyskusja panelowa z udziałem wybitnych ekspertów.

Podczas konferencji dr hab. Jacek Guliński zwrócił uwagę na rolę działalności badawczej jednostek naukowych i dydaktycznych dla rozwoju nowoczesnej medycyny wykorzystującej zdobycze zaawansowanych technologii. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska mówiła o innowacyjności w sektorze przemysłu farmaceutycznego, a podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Igor Radziewicz-Winnicki o istotnym znaczeniu szerokiej dostępności innowacyjnych nowoczesnych leków i metod terapeutycznych. Szczególną rolę wysokiej jakości kształcenia studentów i tworzenia właściwych warunków pracy dla innowacyjnych zespołów badawczych podkreślił z kolei w swoim wystąpieniu prof.  Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP i  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zostało objęte honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki oraz Przewodniczących Komisji Zdrowia i Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików