Rada Rektorów Województwa Pomorskiego wyraża poparcie dla Konstytucji dla Nauki

piątek, 26 stycznia 2018

- Zaproponowane zmiany przyjęte zostały z dużą aprobatą i z zadowoleniem, a uczelnie Pomorza są przygotowane do sytuacji, kiedy nowe propozycje w zakresie szkolnictwa wyższego będą wprowadzane w życie – napisał w liście do wicepremiera Jarosława Gowina prof. Jerzy Gwizdała, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. 

Wsparcie w zakresie dalszego procedowania i wdrażania ustawy

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był dzisiaj gościem posiedzenia Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Spotkanie poprowadził przewodniczący rady, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała. Uczestnicy rozmawiali o nowej wersji projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, wiele uwagi w dyskusji poświęcili także konkursom na uniwersytety badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości. 

- Deklarujemy wsparcie pana premiera w zakresie dalszego procedowania i wdrażania Ustawy – podkreślił prof. Jerzy Gwizdała w liście, który złożył na ręce ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Kolejne środowisko akademickie popiera reformę

Po wczorajszych przychylnych opiniach rektorów uczelni województwa kujawsko-pomorskiego, rektorzy z województwa pomorskiego są kolejnym środowiskiem akademickim, które wprost deklaruje poparcie dla nowych przepisów, które wprowadza Konstytucja dla Nauki.

Przedstawiciele trzynastu uczelni skupieni w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego

Radę Rektorów Województwa Pomorskiego (RRWP) tworzą przedstawiciele trzynastu uczelni. Jej celem jest integracja środowiska naukowego, a także tworzenie silnych związków z władzami lokalnymi, co zwiększa efektywność szkolnictwa wyższego i nauki oraz pomaga rozwiązywać wspólne problemy. W ramach Rady Rektorów Województwa Pomorskiego uczelnie wymieniają informacje, uzgadniają stanowiska i podejmują wspólne działania.

Tagi: Jarosław Gowin, Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików