Przyszłość Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i nowe środki na wsparcie humanistyki

poniedziałek, 29 lutego 2016

- Humanistyka pozostaje jednym z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – powiedział minister Gowin. Finansowanie badań humanistycznych ulegnie przy tym przebudowie – istotną rolę w nowym systemie odegra Narodowe Centrum Nauki.

Minister Jarosław Gowin zapowiedział, że Narodowy Program Rozwoju Humanistyki będzie kontynuowany w zmienionym kształcie. Minister podkreliślił dotychczasowy wkład naukowców w rozwój programu. - Dziękuję wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę i zaangażowanie w przygotowanie konkursów NPRH - powiedział Gowin.

NPRH ruszy w zmienionej formule. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, środki z których finansowany był moduł Rozwój trafią do Narodowego Centrum Nauki. Będą one wykorzystane na stworzenie małych grantów, do 30 tys. złotych, które posłużą sfinansowaniu prac młodszych badaczy oraz naukowców z młodszych ośrodków.

Moduł Tradycja zostanie zastąpiony przez Dziedzictwo narodowe. – Dziedzictwo to coś, co składa się z różnych tradycji – tłumaczył minister Jarosław Gowin. Rada NPRH, która zostanie wybrana do końca marca, będzie określała priorytety, na których będą koncentrować się badania wnioskodawców.

Oprócz tego w NPRH funkcjonować będzie również moduł Uniwersalia, który przejmie rolę Umiędzynarodowienia. Oprócz włączania dzieł polskich w obieg międzynarodowy, w ramach modułu finansowane będą także wydania krytyczne najważniejszych pozycji humanistyki światowej, które zasługują na upowszechnienie i ponowną lekturę.

Na spotkaniu z dziennikarzami minister Jarosław Gowin zapowiedział, że nowością będzie również możliwość zamawiania określonych badań przez MNiSW. Oprócz tego zdradził również, że środki przeznaczone na finansowanie humanistyki zostaną zwiększone o 20 mln zł.

Tagi: Humanistyka, NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików