Prostsze zasady uznawania kwalifikacji zawodowych – Prezydent podpisał ustawę

czwartek, 7 stycznia 2016

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie wewnętrznych procedur i przepływ informacji między państwami Unii Europejskiej.

Przyjęte przepisy umożliwią ujednolicenie zasad i przyśpieszenie uznawalności we wszystkich krajach członkowskich. Jedną z najważniejszych zmian jest ustanowienie przez Komisję Europejską wspólnych ram kształcenia oraz wspólnych testów wykorzystywanych w procesie uznawalności.

Do stworzenia tego typu dokumentów konieczna będzie współpraca odpowiednich instytucji w całej Europie. Urzędy odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji w różnych państwach będą w stałym kontakcie m.in. za pośrednictwem systemu SOLVIT służącego do wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

W punktach kontaktowych pojawią się rozszerzone katalogi informacji na temat możliwości uznawania kwalifikacji. W takim punkcie można będzie złożyć wniosek skierowany do polskiego organu uznawalności.

Jedną ze zmian wprowadzanych przez ustawę jest możliwość weryfikacji znajomości języka polskiego. Będzie to dotyczyć osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania regulowanych zawodów – zwłaszcza medycznych lub związanych z edukacją.

Oprócz tego projekt ustawy reguluje także kwestię praktyk zawodowych odbywanych m.in. na terenie Unii Europejskiej, które mogą się okazać niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Polsce.

Tekst ustawy można znaleźć w Dzienniku Ustaw.

Tagi: Uznawanie kwalifikacji zawodowych, Uznawanie kwalifikacji

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików