Prof. Ratajczak objął funkcję sekretarza stanu w MNiSW

czwartek, 23 stycznia 2014

Minister Marek Ratajczak został przez premiera Donalda Tuska powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Profesor Marek Ratajczak specjalizuje się w makroekonomii i historii myśli ekonomicznej. Od 2000 r. jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych. Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskał w 1977 na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.                            

W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 1990 stopień doktora habilitowanego. W latach 2002 – 2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W okresie od stycznia 2011 do lutego 2012 r był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczącym wchodzącej w skład Komitetu Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Profesor Marek Ratajczak jest pochodzącym z wyboru członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Jest także członkiem  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” oraz European Society of History of Economic Thought.

Od 1 lutego 2012 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w MNiSW. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików