Prof. Piotr Gutowski nowym członkiem Komitetu Polityki Naukowej

piątek, 24 października 2014

Prof. Gutowski nominację na tę funkcję odebrał dziś z rąk podsekretarz stanu Darii Lipińskiej-Nałęcz. W Komitecie Polityki Naukowej będzie reprezentować nauki humanistyczne.

Nowy członek KPN jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członkiem zespołu ekspertów międzyuczelnianej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Rady Naukowej Akademii Artes Liberales.  Przez lata współtworzył zasady ewaluacji polskich instytutów filozofii. Jest laureatem stypendiów: Kościuszko Foundation Fellowship, British Council Fellowship, Cambridge Hospitality Scheme Award oraz Fulbright Senior Research Grant. Ma również doświadczenie w realizacji grantów, jest też ich recenzentem w Narodowym Centrum Nauki.

Komitet Polityki Naukowej jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Po powołaniu prof. Gutkowskiego, skład KPN liczy obecnie 13 osób.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików