Prof. Maria Elżbieta Orłowska z wizytą w Japonii

wtorek, 8 października 2013

Prof. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w MNiSW, wzięła udział w 4. japońsko-europejskim forum naukowym The Changing Map of Science Nations and Industries in the Global Innovation System.

Spotkanie, zorganizowane przez Delegację UE w Japonii we współpracy z National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), odbyło się 5 października w Kioto. W swoim przemówieniu, podczas panelu „Policy makers”, wiceminister podkreśliła, że dzięki inwestycjom w infrastrukturę badawczą (z dużym udziałem funduszy strukturalnych UE), które w ostatnich latach zostały zrealizowane w Polsce, nasz kraj oferuje obecnie konkurencyjne warunki do prowadzenia badań naukowych przez badaczy z całego świata.

- Polska staje się stopniowo beneficjentem zjawiska globalnej mobilności naukowców – powiedziała prof. M.E. Orłowska. Poinformowała również, że w Polsce w ostatnim czasie wprowadzono szereg rozwiązań sprzyjających komercjalizacji wyników badań i współpracy uczelni z biznesem (np. od 2014 roku przedsiębiorcy będą mogli przekazać 1% podatku CIT na wybraną przez siebie instytucję naukową). Warto podkreślić, że Polska była jedynym państwem spośród tzw. nowych państw członkowskich UE, które uczestniczyło w forum UE – Japonia. Więcej informacji nt. wydarzenia znajduje się tutaj.

6 października wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego wzięła też udział w 10. jubileuszowym posiedzeniu Science and Technology Ministers’ Roundtable Meeting. Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele (ministrowie i rządowi doradcy ds. naukowych) 27 państw z całego świata. Prof. M.E Orłowska powiedziała, że współpraca międzynarodowa opiera się w znacznej mierze na wzajemnym zaufaniu, a mobilność jest zawsze kwestią indywidualnych wyborów i możliwości, jakie oferują poszczególne państwa. Zwróciła uwagę na reformy, które zostały w ostatnich latach wdrożone i zmiany, które zaszły w polskim społeczeństwie. Podkreśliła, że Polska wpisuje się w światowy trend rosnącej migracji w celach edukacyjnych, co odzwierciedla rosnąca liczba studentów z zagranicy podejmujących kształcenie w Polsce, m.in. w obszarze nauk medycznych.

Tego samego dnia prof. M.E. Orłowska spotkała się z Kanji Fujiki, wiceministrem edukacji, kultury, sportu, nauki i technologii Japonii, który przyjął zaproszenie do organizacji w Polsce w 2014 roku kolejnej rundy Polsko-Japońskich Międzyrządowych Konsultacji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej. Strony ustaliły, że tematyka konsultacji powinna dotyczyć m.in. energetyki, materiałoznawstwa, elektroniki oraz współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, przy czym dokladna agenda wydarzenia zostanie ustalona przez strony wspólnie w drodze kontaktów roboczych. Podczas spotkania przedyskutowano również kwestię zwiększenia udziału obu krajów w przyszłym programie ramowym Horyzont 2020, m.in. poprzez wspólne aplikowanie o środki przez jednostki polskie i japońskie. Podczas rozmowy nt. bieżącej współpracy naukowej prof. Orłowska poinformowała m.in. o środkach finansowych w ramach programu „Harmonia”, które są przeznaczone na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej. Program zarządzany przez Narodowe Centrum Nauki już dziś wspiera wspólne przedsięwzięcia naukowe podejmowane przez jednostki polskie i japońskie. Wiceminister Orlowska zaprosiła także stronę japońską do udziału w zaplanowanym na 16 października 2013 r. w Tokio seminarium promującym osiągnięcia polskich naukowców w Japonii oraz polsko-japońską współpracę badawczą. Głównym celem seminarium organizowanego m.in. przez Ambasadę RP w Japonii, zatytułowanego Expanding innovations by joining strengths – Japanese-Polish Science and Technology Seminar, będzie promocja wizerunku Polski, jako źródła innowacyjnych rozwiązań.

6 i 7 października wiceminister była uczestnikiem The Science and Technology in Society (STS) forum, spotkania, które odbywa się co roku (od 2004 r.) w Kioto, a jego celem jest stworzenie ram dla otwartej, globalnej dyskusji na temat możliwości i wyzwań związanych z rozwojem nauki i technologii. Podczas forum prof. Orłowska odbyła szereg rozmów z czołowymi postaciami współczesnego świata nauki: decydentami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji oraz badaczami (więcej informacji nt. wydarzenia znajduje się tutaj.) W sesji otwierającej STS Forum udział wziął premier Japonii Shinzo Abe, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że strategicznym celem jego rządu jest uczynienie Japonii jednym z najbardziej przyjaznym innowacjom państwem na świecie.

Bieżąca i przyszła współpraca w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki była z kolei tematem spotkania prof. M.E. Orłowskiej z Lahcen Daoudi, ministrem szkolnictwa wyższego i badań naukowych Maroka. Rozmowy odbyły się 7 października.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików