Prof. Lena Kolarska - Bobińska spotkała się z członkami Stowarzyszenia TOP 500 Innovators

poniedziałek, 24 marca 2014

– Wiem, że jesteście bardzo aktywni, bierzecie udział w licznych projektach. Chciałabym skorzystać z waszej wiedzy, bo wiele możemy razem zrobić – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszenia opowiadali o swoich doświadczeniach zdobytych na najlepszych uczelniach na świecie, a także o tym, w jaki sposób zdobytą wiedzę wykorzystują w Polsce. Prof. Lena Kolarska – Bobińska zaprosiła ich do współpracy – poprosiła o wyrażanie opinii m.in. na temat tego, jak można bardziej zachęcać polskich naukowców do walki o europejskie granty.

Stowarzyszenie Top 500 Innovators zostało powołane z inicjatywy absolwentów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators”. To 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata, np. Stanford University i University of California w Berkeley. Program składa się z zajęć warsztatowych na uczelni, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, staży w laboratoriach badawczych lub przedsiębiorstwach oraz projektów grupowych.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików