Prof. Kolarska-Bobińska: naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w walce o europejskie granty

czwartek, 27 marca 2014

Lepsza skuteczność naukowców w aplikowaniu o pieniądze z Brukseli oraz wzmocnienie roli biznesu w pozyskiwaniu środków z nowej puli UE – to tylko niektóre cele, jakie stawia przed sobą zespół roboczy ds. zwiększania aktywności i udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w programie Horyzont 2020. Dziś w siedzibie resortu nauki zainaugurował swoją działalność.

– W ramach programu Horyzont 2020 czekają nas duże wyzwania. Bo żeby zdobyć europejskie pieniądze, musimy poprawić aktywność Polaków w walce o granty. Na ponad 4,5 tys. finansowanych grantów przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), tylko 29 to były granty polskie i tylko 15 było w Polsce realizowanych – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki przedstawiła dziś zadania nowo powstałego zespołu składającego się z przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w starania Polaków o środki z UE, m.in.: MNiSW, naukowców, pracowników instytutów badawczych czy agencji finansujących badania naukowe w Polsce. Przypomniała też, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z 7. Programu Ramowego, by wykorzystać szanse, jakie daje nam Horyzont 2020. – W poprzedniej perspektywie finansowej UE polscy badacze odzyskali tylko 1,14 proc. Jesteśmy na ostatnim miejscu w UE pod względem liczby finansowych wniosków przypadającej na 1000 badaczy – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nie wykorzystujemy potencjału, który mamy. Posiadamy już laboratoria, mamy infrastrukturę wartą blisko 27 mld zł. Teraz musimy ją wykorzystać – zaznaczyła.

W grudniu 2013 r. ruszyły pierwsze konkursy w ramach programu Horyzont 2020. Polaków wspiera Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Dziś w resorcie nauki, w obecności minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej, podpisano umowę, na podstawie której ruszy na nowych zasadach KPK oraz 10 Regionalnych Punktów Kontaktowych. W potężnej europejskiej puli środków na badania i rozwój jest aż 77 mld euro.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików