Prof. Krzysztof Kurzydłowski szefem NCBR

wtorek, 3 marca 2015

Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Do jego zadań należy m.in. rozdział funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE.

Polska otrzymała w nowej perspektywie na lata 2014-2020 na badania i innowacje blisko 11 mld euro. To fundusze na rozwój innowacyjności gospodarki i nauki, a szczególnie na zacieśnianie współpracy między uczelniami a firmami. Główną agencją rządową, podlegającą Ministerstwu Nauki, która będzie rozdzielała te środki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Przed NCBR i jej nowym dyrektorem stają więc szczególnie ważne zadania. Chodzi bowiem nie tylko o dobre wydatkowanie funduszy europejskich, ale też o stworzenie takich mechanizmów, które zbliżą te tak często nie potrafiące się komunikować ze sobą światy biznesu i nauki– mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister powołała prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego w wyniku zakończonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora NCBR.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W 1998 r. uzyskał na tej uczelni tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. Jest specjalistą w dziedzinie inżynierii materiałowej.

Dyrektor NCBR ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. Kierował instytucjami krajowej polityki naukowej, jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych. W latach 2005-2007 piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kieruje od 2011 roku.

NCBR jest największą agencją wspierającą B+R w Europie Środkowo-Wschodniej, partnerem dla wielu instytucji krajowych oraz zagranicznych. Centrum dysponuje środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań.

Od 2011 roku NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w Programach Operacyjnych UE. Obecnie, w trakcie perspektywy finansowej 2014-2020, pośredniczy w programach POIR, PO WER oraz Polska Cyfrowa. Zadaniami, przed jakimi stoi obecnie Centrum, jest opracowanie wizji, misji i strategii dostosowanej do polityki naukowej, innowacyjnej i gospodarczej państwa oraz wyzwań perspektywy finansowej 2014-2020 i kolejnych lat. Centrum w nadchodzących latach ma wypracować i wdrożyć nowe mechanizmy finansowania prac B+R w dialogu ze środowiskami naukowymi i gospodarczymi.

Od lewej: prof. Marek Ratajczak, prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, prof. Włodzisław Duch

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików