Prof. Barbara Kudrycka na inauguracji roku akademickiego w Łomży

poniedziałek, 7 października 2013

Minister nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczyła dziś w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIiP) w Łomży. Uroczystości towarzyszyło otwarcie nowych obiektów uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży została wysoko oceniona w ogłoszonych niedawno wynikach parametryzacji. Jako jedna z dwóch uczelni zawodowych w Polsce uzyskała kategorię B – mówiła prof. Barbara Kudrycka. – W zamyśle ustawodawcy PWSZ nie muszą prowadzić badań i nie są z ich efektów rozliczane. Sukces łomżyńskiej uczelni dowodzi jednak, że nie ma sprzeczności między kształceniem praktycznym i prowadzaniem badań na wysokim poziomie – dodała minister nauki.

Rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży połączone było z otwarciem nowego budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii. Obiekt wyposażony jest w unikalne w skali kraju nowoczesne laboratoria i aparaturę. – To warsztat pracy na miarę naukowca XXI wieku, w którym naukowcy i studenci już od tego roku mogą prowadzić specjalistyczne badania i uczyć się nowej metodologii. Ten gmach symbolizuje zachodnioeuropejskie standardy  – mówiła prof. Barbara Kudrycka. Jednocześnie przypomniała, że władze uczelni uwzględniając kierunki rozwoju i potrzeby regionu, słusznie postawiły na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. – W sumie na infrastrukturę naukowo-dydaktyczną wydaliśmy 28 mld zł, ale w tej branży nie było wielu inwestycji. Znaleźliście państwo miejsce na inteligentną specjalizację w województwie jeszcze zanim ruszył nowy program operacyjny. Tym samym wyprzedziliście innych – zaznaczyła minister nauki. Projekt „Rozwój infrastruktury uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wartość inwestycji to prawie 54 mln zł.

W łomżyńskiej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, władz samorządowych oraz pracownicy i studenci PWSIiP. Symbolicznej immatrykulacji studentów pierwszego roku dokonał dr hab. Robert Charmas, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Podczas uroczystości dr Krystynie Kubik wręczono Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP. Wykład inauguracyjny „Suszona żywność – tradycja, jakość, perspektywy” wygłosiła  prof. Dorota Witrowa-Rajchert ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików