Premier i minister nauki z wizytą w Krakowie

piątek, 11 kwietnia 2014

Donald Tusk i  Prof. Lena Kolarska-Bobińska  wzięli dziś udział w obradach Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Odwiedzili też nowoczesne centra naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Polskie uczelnie stały się miejscem, gdzie w stopniu imponującym nastąpiło przejście na Zachód w mentalności i zrywie cywilizacyjnym – mówił premier na piątkowym posiedzeniu KRASP.

W trakcie dzisiejszego spotkania rektorzy polskich uczelni dyskutowali m.in. o nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prof. Lena Kolarska-Bobińska mówiła też o wyzwaniach, jakie stoją przed polską nauką: – Nauka i szkolnictwo wyższe są w centrum uwagi rządu, nauka jest kluczem do rozwoju społeczno-gospodarczego. Teram musimy zastanowić się nad kolejnymi wyzwaniami na kolejne lata. Chodzi o to jak dobrze wydatkować pieniądze, o proces konsolidacji uczelni, o niż demograficzny. I jak te wyzwania przeistoczyć później w pozytywne zmiany – stwierdziła minister nauki i szkolnictwa wyższego

Uczestnicy piątkowego posiedzenia Zgromadzenie Plenarnego KRASP rozmawiali także o programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz o dotychczasowym wykorzystaniu infrastruktury zbudowanej ze środków europejskich. Zdaniem premiera najważniejszym wyzwaniem jest umiejętne wykorzystanie nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego do zdobycia czołowej pozycji w Europie. – Wiemy, że z jednej strony nie ma nieskończonego strumienia pieniędzy, który może płynąć z budżetu, a z drugiej wiemy, że bez pieniędzy, także tych budżetowych, szczególnie jeśli chodzi o badania podstawowe, nie będzie tego, o czym nam się marzy – prawdziwego zwycięstwa polskiej nauki – podsumował premier Donald Tusk.

Podczas dzisiejszej wizyty w Krakowie prof. Lena Kolarska-Bobińska i Donald Tusk odwiedzili Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), które jest jedną z największych inwestycji uczelni w ostatnich latach i jednym z najlepiej wyposażonych europejskich ośrodków kształcenia informatyków. Inwestycja warta niemal 65 mln zł została sfinansowana ze środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Minister nauki i premier spotkali się dziś także z pracownikami Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, które daje badaczom możliwość prowadzenia badań w zakresie materiałów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i nanomateriałów na najwyższym światowym poziomie. Inwestycja  warta 89,8 mln zł powstała w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików