Prawie 6 mln złotych dla laureatów programu MISTRZ

piątek, 25 października 2013

19. wybitnych naukowców zajmujących się naukami chemicznymi i o materiałach, matematyczno-fizycznymi i inżynierskimi otrzymało od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej subsydia profesorskie MISTRZ, do 300 tys. zł każde. W uroczystości wręczenia dyplomów wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, który wygłosił wykład pt. „Structural insights into G protein coupled receptor activation”.

Podczas spotkania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wręczono dyplomy uczestnikom programu MISTRZ z 2013 i 2012 roku. Obecnie w gronie jego laureatów jest 193 badaczy.

Program MISTRZ jest realizowany przez FNP od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im subsydiów służących podjęciu nowych lub zintensyfikowaniu już prowadzonych badań naukowych. Subsydia są przyznawane w trybie zamkniętego konkursu, co rok w innym obszarze nauki.

Fot. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików