Prawie 50 mln zł na staże dla studentów przyznane

piątek, 28 lutego 2014

47,5 mln zł trafi do 17 uczelni w całej Polsce. Wspólnie z przedsiębiorstwami zorganizują co najmniej trzymiesięczne zawodowe staże dla swoich studentów.

Konkurs dla uczelni zorganizowały wspólnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – To jedno z wielu działań programowych resortu nauki, które ułatwia start zawodowy polskich studentów i absolwentów. Oprócz tego obecnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które zacieśnią współpracę nauki z biznesem – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. – To także priorytet w nowej perspektywie finansowej UE – dodaje.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stymuluje i wspiera współpracę nauki z biznesem, także w zakresie odpowiedniego przygotowania absolwentów wyższych uczelni. Wierzę,
że uruchomione w ramach naszego konkursu staże pozwolą studentom zdobyć kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz przyczynią się do dalszego zacieśniania współpracy uczelni z pracodawcami – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

24 projekty w 17 uczelniach, które wspólnie z pracodawcami stworzą kompleksowy
i nowoczesny program stażowy dla minimum 30 proc. studentów na danym kierunku studiów, uzyskały w konkursie nawet do 4,5 mln zł. Poza sfinansowaniem staży, uczelnie będą mogły te pieniądze przeznaczyć m.in. na zorganizowanie wykładów i zajęć z wybitnymi praktykami, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów czy wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier. – Cieszę się, że wśród laureatów pilotażowej edycji konkursu stażowego jest nie tylko wiele uniwersytetów, czy politechnik, ale są też państwowe wyższe uczelnie zawodowe. To dowodzi, że one także dbają o jakość nauczania i wyposażają swoich studentów w kluczowe dziś na rynku pracy miękkie umiejętności – dodaje minister nauki.

Program stażowy MNiSW i NCBR był otwarty dla wszystkich kierunków studiów, jednak dodatkowe punkty uzyskały projekty z kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych, a także te związane z ekoinnowacjami, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwach oraz technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Pieniądze na realizację programów stażowych trafią do ośrodków akademickich we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Kaliszu czy w Białymstoku. Będą realizowane na 17 uczelniach: 12 publicznych i 5 niepublicznych, wśród których dominują uniwerystety.

Szczegółowe wyniki konkursu dostępne są na stronie www.NCBR.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików