Prawie 116 mln zł dla najlepszych graczy wśród twórców gier

środa, 14 grudnia 2016

– Branża gier jest obszarem o ogromnym potencjale, który może unowocześnić polską gospodarkę – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas rozstrzygnięcia pierwszej edycji programu GameINN.

Na środowej uroczystości w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas Game Jam ogłoszono laureatów pierwszej edycji programu GameINN, który realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Niekwestionowanym zwycięzcą, który otrzymał dofinansowanie na 5 projektów w wysokości prawie 30 mln złotych, jest spółka CD Project.

– Chcemy unowocześnić polską gospodarkę – temu służyć ma  między  innymi Strategia Gowina. Bardzo precyzyjnie diagnozujemy wyzwania i szanse, jakie stoją przed nami i kierujemy strumień pieniędzy dokładnie tam, gdzie mogą przynieść najlepsze efekty. Takim obszarem jest niewątpliwie branża gier, gdzie mamy duży potencjał intelektualny i kreatywny – powiedział minister Jarosław Gowin.

Jednym z głównych założeń GameINN jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które będą mogły być wykorzystane do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych.

– Wspierając rozwój branży gier video, przyczyniamy się nie tylko do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na globalnym rynku, ale także do powstawania technologii i narzędzi, które będą służyć szerokiemu gronu odbiorców. Tworzone przez nie rozwiązania mogą bowiem znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach życia, np. edukacji czy medycynie  – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wyłonione w pierwszym konkursie GameINN projekty to dowód na to, że nasi przedsiębiorcy mają ambicje, by wyznaczać trendy w branży – dodał prof. Chorowski.

Pierwotny budżet pierwszej edycji programu wynosić miał 80 mln zł, jednak został on zwiększony do 116 mln złotych. Na wsparcie finansowe liczyć może 38 projektów. Największą przyznaną kwotę – ponad 9 mln zł – otrzymał CD Project na opracowanie kompleksowej technologii służącej do kreacji żywego – grywalnego w czasie rzeczywistym – miasta o wielkiej skali.

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie wspierać twórców tej branży – w styczniu przyszłego roku ruszy kampania społeczna, która będzie promować kodowanie i programowanie – zapowiedział szef resortu nauki. 

W ramach GameINN planowane są jeszcze trzy konkursy. Kolejny z nich, z budżetem na poziomie 55 mln zł, zostanie ogłoszony 3 kwietnia 2017 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony od 5 maja do 6 lipca przyszłego roku. Więcej szczegółów na stronach NCBR.

Pełna lista projektów wybranych do współfinansowania.

Tagi: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Jarosław Gowin, badania i rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików