Prawie 100 mln zł dla śląskich szkół wyższych w ramach „Zintegrowanych Programów Uczelni”

piątek, 6 kwietnia 2018

Rektorzy siedmiu śląskich uczelni odebrali dziś z rąk wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego symboliczne czeki. Niemal sto mln złotych będą mogli przeznaczyć m.in. na organizację zajęć praktycznych i staży dla studentów, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i informatyzacji lub też zwiększenie kompetencji kadry naukowej. Wszystko za sprawą konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”.

Ponad 1,3 mld zł na rozwój polskich uczelni

„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Konkurs jest realizowany przy użyciu trzech strumieni finansowania – przeznaczonych dla różnego typu uczelni. Jedna uczelnia mogła składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki.

W sumie w Zintegrowanych Programach Uczelni MNiSW nagrodziło 138 projektów. Wsparciem w wysokości 1,3 mld zł zostanie objętych ponad 170 tys. osób.

Najwięcej dla Politechniki Śląskiej

W ramach tzw. I ścieżki, w której maksymalna kwota dofinansowania mogła wynieść 30 mln zł, Politechnika Śląska otrzymała 28 869 879,42 zł dofinansowania, Uniwersytet Śląski – 12 638 671,74 zł, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – 11 469 974,18 zł, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – 6 478 787,67 zł, a Śląski Uniwersytet Medyczny – 1 401 071,88 złotych.

W ramach ścieżki II dofinansowanie uzyskały dwie szkoły wyższe z województwa śląskiego – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 4 976 910,34 zł, a także Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 2 994 126,57 złotych.

Trzy ścieżki finansowania dla różnych grup uczelni

Zintegrowane Programy Uczelni są skonstruowane tak, aby mniejsze uczelnie nie musiały rywalizować o środki z większymi od siebie. Dlatego też w ramach programu przeprowadzono trzy konkursy, dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych:

  • Ścieżka I z budżetem w wysokości 500 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, na których kształci się co najmniej 200 studentów i które posiadają pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.
  • Ścieżka II z budżetem wynoszącym 250 mln złotych. Ścieżka przeznaczona jest dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 mln złotych. Druga ścieżka została rozstrzygnięta w lutym 2018 roku.
  • Ścieżka III z budżetem na poziomie 250 mln złotych. Przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni – czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Trzecia ścieżka została rozstrzygnięta w grudniu 2017 roku.

„Zintegrowane Programy Uczelni” – szeroki katalog działań

Konkurs jest realizowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Szkoły wyższe mogą je przeznaczyć na bardzo szeroki katalog działań. Przykładowe cele to:

  • zwiększanie doskonałości dydaktycznej,
  • polepszenie współpracy między nauką a biznesem,
  • zwiększenie umiędzynarodowienia,
  • zmianę struktury organizacyjnej,
  • stosowanie bodźców motywacyjnych dla wykładowców,
  • rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach.

– Te cele mogą wynikać z konkretnych potrzeb rozwojowych, mogą być odpowiedzią na deficyty, które zostały obnażone przez nowy algorytm, mogą też pomóc pozycjonować się poszczególnym uczelniom w kontekście planowanego (wraz z przyjęciem Ustawy 2.0) wyraźnego zróżnicowania uczelni – podkreślał Jarosław Gowin w maju ubiegłego roku, kiedy ogłosił start programu.

Tagi: Jarosław Gowin, NCBR, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików