Poznaliśmy zwycięzców prestiżowych konkursów „StRuNa 2013” i „Konfrontacje 2013”

piątek, 29 listopada 2013

W konkursie „StRuNa 2013” nagradzane są najlepsze koła naukowe i ich opiekunowie. W konkursie „Konfrontacje 2013” najlepsi autorzy tekstów na wybrany temat (w tym roku – praktyki i staże studenckie). Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dziś w siedzibie MNiSW.  

Konkurs StRuNa 2013 to jeden z trzech elementów Programu StRuNa, który motywuje studentów i doktorantów do podejmowania działań naukowych wykraczających poza standardowy program studiów. Najbardziej aktywne grupy studentów i doktorantów mogły zaprezentować w nim swoje osiągnięcia naukowe.

W konkursie brało udział 245 projektów ze wszystkich typów uczelni z całej Polski. Oceniało je 21-osobowe jury złożone z przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. W siedmiu kategoriach zostały nagrodzone projekty zrealizowane między 1 października 2012 roku a 30 września 2013 roku. Łącznie przyznano  22 nagrody.

Termin „StRuNa” to akronim utworzony z pierwszych liter słów „studencki”, „ruch”, „naukowy”.  

Pozostałe elementy Programu StRuNa to:

  • baza StRuNa zawierająca informacje o działalności ponad pięciu tysięcy kół naukowych i innych organizacji realizujących cele naukowe w środowisku akademickim,
  • ogólnopolskie, interdyscyplinarne czasopismo informacyjno-naukowe studentów i doktorantów pod nazwą „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”.

W tegorocznej edycji konkursu „Konfrontacje 2013” hasłem przewodnim były „Dobre praktyki”. Zebrano prace 238 studentów i doktorantów i na ich podstawie opracowano „Kodeks dobrych studenckich praktyk”. 

Uczestnicy konkursu przesyłali teksty na jeden z trzech wybranych tematów: "W kodeksie trzeba zapisać, że...", "Tak powinno być na wszystkich praktykach" oraz "Nie o to chodzi w praktykach studenckich".

Patronat nad konkursami objęła profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Ich organizatorem jest Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”.

Wśród gości obecni byli między innymi członkowie rady programowej „StRuNy” (prof. Jacek Kurczewski, prof. Katarzyna Żukrowska, prof. Zbigniew Marciniak i inni) oraz przedstawiciele 22 najlepszych kół naukowych w Polsce.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików