Poznaliśmy najlepszych z najlepszych!

wtorek, 15 marca 2016

8 mln zł dla 42 uczelni – to wyniki pierwszej edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych!”. Dzięki zdobytym środkom laureaci programu będą mogli uczestniczyć w konkursach i zmaganiach na arenie międzynarodowej.

„Najlepsi z najlepszych!” to kontynuacja programu „Generacja Przyszłości”. Studenci – indywidualnie lub w zespołach – którzy otrzymają dofinansowanie, będą mogli przeznaczyć je na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakupu materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła 42 najlepsze projekty. Maksymalne dofinansowanie dla zespołu mogło wynieść nawet do 400 tys. zł, zaś dla uczestników indywidualnych – 100 tys.

Konkurs finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Uwaga: ze względu na późniejsze, niż planowano, ogłoszenie wyników konkursu, MNiSW wprowadizło zmiany w Zaproszeniu do składania ofert, które umożliwiają kwalifikowanie kosztów w projekcie ponoszonych od dnia 1 marca 2016 r. Zaktualizowany dokument dostępny jest pod wskazanym adresem.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Najlepsi z najlepszych!, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików