Powstał kolejny związek uczelni w Polsce

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS i Politechnika Lubelska – te trzy szkoły wyższe zainicjowały w lipcu powstanie Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). Dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego wyraził zgodę na utworzenie nowego ciała.

Uczelnie zachowają odrębność, ale wzmocnią współpracę w kluczowych obszarach – takich jak prace badawcze, wdrożeniowe, inwestycje i współpracy z biznesem. Rektorzy deklarują, że chcą również powołać wspólne akademickie biuro karier.

Podstawowymi zadaniami ZUL-u będą m.in.:

  • wymiana informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej;
  • wspólne prowadzenie kursów i szkoleń;
  • monitorowanie karier zawodowych absolwentów;
  • stwarzanie warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, centrów badawczych i laboratoriów;
  • wspieranie komercjalizacji badań;
  • współpraca w zakresie działalności wydawniczej;
  • działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Tagi: Jarosław Gowin, UMCS, Politechnika Lubelska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików