Powstaje Polsko-Amerykańska Rada Innowacji - platforma współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami i przedsiębiorstwami

środa, 19 listopada 2014

Jej efektem mają być wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe konsorcjów polsko-amerykańskich oraz zaangażowanie prywatnych inwestorów z USA w polskie inicjatywy wspierania innowacyjności.

W ramach Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji,  największego przedsięwzięcia promocyjnego w dziedzinie innowacji na terenie USA, zorganizowanego przez polskie instytucje rządowe i przedsiębiorców, 17 listopada 2014 r. podpisane zostało oświadczenie woli (Statement of Intent)  - dokument ustanawiający Polsko-Amerykańską Radę Innowacji, określający jej zadania i sposób funkcjonowania.

Dokument ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał w Los Angeles wiceminister Włodzisław Duch, a ze strony Departamentu Stanu USA - specjalny przedstawiciel Departamentu Stanu Scott Nathan.  

Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, inicjatywa ogłoszona podczas wizyty prezydenta Baracka Obamy w Polsce w maju 2011 r., stanowić będzie platformę współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami i przedsiębiorstwami aktywnymi w obszarze innowacji. Działania Rady skupione będą w czterech podkomitetach tematycznych:

  1. pozyskiwania funduszy na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych,
  2. dostępu do środków finansowych i komercjalizacji technologii,
  3. promocji współpracy w kluczowych sektorach (obrona, zdrowie, energia, nauka i technologia) oraz 
  4. regionalnych klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw.  

zdjęcie sali obrad

zobacz pełną galerię

Tagi: Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, Włodzisław Duch

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików