Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

sobota, 7 czerwca 2014

Od 5 do 7 czerwca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbywało się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki.

Poza prorektorami ds. nauki polskich uniwersytetów w obradach uczestniczyli podsekretarz stanu w MNiSW prof. Włodzisław Duch, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Maciej Zabel i przewodniczący Zespołu do spraw oceny czasopism naukowych przy MNiSW prof. Jerzy Wilkin.

Podczas spotkania rozmawiano o najważniejszych sprawach związanych z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Podjęto m.in. temat finansowania badań. Wystąpienie dotyczące tej kwestii wygłosił wiceminister Włodzisław Duch. Uczestnicy dyskutowali też m.in. o rozwoju humanistyki, ocenie parametrycznej jednostek naukowych, umiędzynarodowieniu badań i studiów i ocenie czasopism naukowych.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Skupia prorektorów odpowiedzialnych za sprawy naukowe wszystkich polskich uniwersytetów klasycznych (20 uczelni). Siedzibą Komisji jest Warszawa (Uniwersytet Warszawski).

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików