Portal www.go-poland.pl dostępny również w języku polskim

czwartek, 11 września 2014

Wystartowała polska wersja językowa prowadzonego przez MNiSW portalu www.go-poland.pl. Jest to już szósta wersja językowa, w której funkcjonuje portal adresowany do cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem w Polsce.

Cudzoziemcy studiujący w języku polskim stanowili w roku akademickim 2013/2014 ok. 3/4 wszystkich obcokrajowców studiujących w Polsce. Mogą oni być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim m.in. jeżeli ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub posiadają odpowiedni certyfikat znajomości języka polskiego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć m.in. w zakładkach „Szlifuj polski” oraz „Określ swój status” nowej strony: http://www.go-poland.pl/pl

Strona www.go-poland.pl zanotowała dotychczas ponad 100 tysięcy odsłon wśród użytkowników ze 156 państw. W ciągu pół roku funkcjonowania portal był najczęściej odwiedzany (poza Polską) przez internautów z Ukrainy, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest linkowany na blisko 400 zewnętrznych serwisach internetowych. Najbardziej popularną zakładką jest aplikacja „Studyfinder”, w której znajduje się już przeszło 650 programów studiów oferowanych w językach obcych na wszystkich trzech poziomach kształcenia przez blisko 80 uczelni.

Poza kolejnymi wersjami językowymi, strona www.go-poland.pl stale rozwija się również pod kątem nowych funkcjonalności. Niedawno została wprowadzona m.in. nowa aplikacja pozwalająca uczelniom na stworzenie multimedialnej wizytówki. Celem nowej funkcjonalności jest zaprezentowanie podstawowych informacji o polskich szkołach wyższych w nowoczesnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Uczelnie mają możliwość połączenia stworzonych wizytówek ze źródłami zewnętrznymi, w tym profilami w mediach społecznościowych. Ciągłej rozbudowie ulega także aplikacja „Studyfinder”, pozwalająca już dziś uzyskać informacje także na temat podwójnych/wspólnych programów studiów realizowanych przez uczelnie oraz nawiązać bezpośredni kontakt z jednostką prowadzącą rekrutację na dany kierunek. Dużą zaletą wszystkich funkcjonalności, docenianą przez użytkowników strony, jest ich interoperacyjność oraz przejrzysty układ. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików